Doelstellingen

De Doelstellingen van gemeente Hollands Kroon.

8,5

Een 8,5 voor dienstverlening

Alles is erop gericht de beste oplossing te vinden voor de ander, of dat nou extern of intern is. Dienstverlening zit in je vezels. Het betekent dat de inwoner op nummer 1 staat en je er alles aan doet om de inwoner een goed gevoel te geven, ook als we niet kunnen voldoen aan de vraag. Op de tweede plaats komt de organisatie, daarna je team en dan jij als individu. Wij willen in 2023 een 8,5 krijgen voor onze dienstverlening. Wij zijn er immers voor hen: onze inwoners, bedrijven en instellingen.

10 collega's zijn actief bezig met het versterken van de regio

Veel gemeenten hebben te maken met dezelfde (maatschappelijke) opgaven. Van ons wordt verwacht dat we hier snel en adequaat op inspelen. We kunnen dit niet langer als gemeente alleen doen. Regionale samenwerking wordt steeds noodzakelijker om de kwaliteit en betaalbaarheid van publieke taken en diensten te waarborgen. Daarom werken in 2023 ten minste 10 collega’s actief voor de regio Noordkop of Noord-Holland Noord. Hoe we dit gaan doen lees je in het directieplan.

10
24/7

24/7 zijn resultaten zichtbaar voor inwoners, raad, college & organisatie

Als we 24/7 op basis van cijfers (data) inzichtelijk kunnen maken hoe we er als gemeente voor staan, kunnen we betere service verlenen aan onze inwoners. Bijvoorbeeld doordat zij kunnen zien hoe het ervoor staat met hun aanvraag. Ook zorgt het voor meer transparantie bij het bestuur. Zij kunnen hierdoor snellere en betere beslissingen nemen. Data geeft ook inzicht in ons eigen werk, zodat wij dit efficiënter en beter kunnen doen. En de informatie is niet alleen voor onszelf. We willen dat alle partijen waarmee we samenwerken deze inzichten ook kunnen opdoen zodat we allemaal over dezelfde informatie beschikken en daardoor beter kunnen samenwerken. In 2023 hebben we dit gerealiseerd. Hoe we dit gaan doen lees je in het directieplan.

Een 8,4 voor topwerkgever

We zijn een organisatie waarvan je begrijpt dat we voorop willen lopen. Die doelen heeft waaraan jij graag meewerkt samen met anderen. Een organisatie waarin je je talenten kunt laten zien. Een organisatie waar jij trots op bent, waar je graag voor werkt, waarover je tegen iedereen die het wil horen vertelt hoe leuk het is, wat we allemaal bereiken, waar we naartoe ontwikkelen en waarom we de dingen doen die we doen. Een organisatie waar jij bij wilt horen. Ook een organisatie die menselijk is. Waar jij gewaardeerd wordt en je gewaardeerd voelt. En waar ook plaats is voor de menselijke maat. Waar collega’s een praatje met je maken, oprecht interesse hebben in wat je bezighoudt. Zien als het niet zo lekker met je gaat en dan even een arm om je heen slaan of vragen wat ze voor je kunnen doen. En om al deze redenen willen we in 2023 via het werkplezieronderzoek een 8,4 krijgen en zo de topwerkgever worden die we graag willen zijn. Hoe we dit gaan doen lees je in het directieplan.

8,4
10%

10% efficiency winst op bedrijfsvoering

Door slimmer te werken, processen te optimaliseren en in te zetten op robotisering kunnen we efficiencywinst behalen. Dit willen we inzetten om verder te innoveren zodat onze dienstverlening nog beter wordt en we als werkgever nog aantrekkelijker worden. Hoe we dit gaan doen lees je in het directieplan.