Kroonbeginselen

De Kroonbeginselen van gemeente Hollands Kroon.

We verlenen top dienstverlening

Dienstverlening is de kern van ons bestaan als gemeente. Onze kernwaarde ‘Contact’ stelt hierover: We werken graag samen met onze inwoners en hebben dan contact van mens tot mens. We zijn gelijkwaardig. Daarom is alles erop gericht de beste oplossing te vinden voor de ander, of dat nou extern of intern is. Want alles wat je doet, wat je zegt, hoe je mensen behandelt en benadert heeft invloed op hoe inwoners ons beoordelen. Daarom zit dienstverlening in je vezels. Het betekent dat de inwoner op nummer 1 staat en je er alles aan doet om de inwoner zo goed mogelijk te helpen, ook als we niet kunnen voldoen aan de vraag. Je gaat graag met inwoners, ondernemers en instellingen in gesprek. Door zelf actief contact te zoeken, in iedere stap van het proces. En natuurlijk kunnen inwoners ons altijd en overal aanspreken, waarop wij hen helpen.

We zijn ondernemend (ondernemerschap)

Je voelt je van begin tot eind verantwoordelijk voor het werk dat je doet en zoekt integraal naar de beste oplossing voor inwoners/de klant. Ondernemen is kansen zien, kansen grijpen en je tegelijkertijd bewust zijn van de risico’s en financiële gevolgen. Ondernemen is kwaliteit leveren.

We voelen ons eigenaar (eigenaarschap)

Je voelt je letterlijk ‘eigenaar’ van het werk dat je doet.. Het voelt als jouw verantwoordelijkheid dat jij je werk goed afrondt en dus ook de voortgang, de deadlines en de integraliteit bewaakt. Je laat de zaak niet uit je handen vallen, komt afspraken na en voelt je tot en met de afronding verantwoordelijk.

We werken data gedreven

We werken data gedreven en sturen op basis van onbewerkte feiten en data. Daardoor ontwikkelen we meer inzicht en kennis en kunnen we meer gefundeerde beslissingen nemen over de volle breedte van de gemeente. Je weet gemakkelijk toegang te krijgen tot de beschikbare data en weet ze op een juiste manier te vertalen, of schakelt de juiste mensen daarvoor in. Het brede scala aan data vormt de basis voor beslissingen en niet het onderbuikgevoel of een mening.